DIRECTOR FABRICA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE ALIMENTARE

Contract Type
Full-time
Published
Reference
18-18-530
Vacancy
1
Academic title
university degree
This position is archived.
This position is archived.
Job description

Conducerea activitatii Fabricii de utilaje si echipamente alimentare de la serviciile suport (achiziţii, tehnologi, proiectare) până la gestiuni, stocuri si aprovizionarea cu materii prime a posturilor de lucru, executia si livrarea produselor finite, raspunzand de:

  • buna executie a echipamentelor si utilajelor, in termenele de livrare, in conditii de calitate si standard impuse si contractate;
  • intretinere, reparatii si mentenanta la instalaţiile şi echipamentele care deservesc procesul de producţie;
  • protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca si P.S.I. la nivelul Societătii;
  • alte procese conexe activitatii de productie (de exemplu: prezenta angajatilor la locul de munca, alte lucrari organizatorice pe amplasament, lucrari de prestari servicii a terţilor sau pentru terţi etc.)
  • gestiunea patrimoniului Societăţii.
  • Asigurarea conformitatii cu standardele, politicile, procedurile si normele interne aplicabile activitatii conduse.
Requirements
  • Studii: superioare tehnice
  • Experienţă: minim 5 ani in activitati de producţie industrială din care, minim 3 ani in funcţii de conducere
Other notes
For more related job opportunities visit https://ro.grafton-recruitment.com/en/job-search
This position is archived.
This position is archived.